Vandværk

Hornbæk Vandværk

Hornbæk Vandværk leverer vand til ca. 3000 husstande og erhverv. Der anvendes grundvand af høj kvalitet fra 80-100 meter dybe boringer, der alle er placeret i nordkanten af Hornbæk Sø. Der indvindes ca. 250.000 m3/år. Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Hornbæk og Tikøb.

Efter indpumpning af råvandet iltes det og filtreres gennem sandfiltre. Der tilsættes ingen fremmede stoffer. Ved udpumpningen tilstræbes konstant vandtryk hos forbrugerne.

Vandtårnet anvendes ikke i den daglige forsyning. Vandtårnet er solgt i 2018. Vi dækker Hornbæk, Holmegårde, Horneby og sommerhusområdet fra Ventegodtsvej/Tennisvej til Sauntevej/Tennisbanen.

Tidligere
Næste

Hornebyvej 1, 3100 Hornbæk