Referat Generalforsamling

Fælles Ekstraordinær Generalforsamling 12. oktober 2022 for Hornbæk Handel og for Hornbæk Turistforening.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Orientering v/formand for Hornbæk Handel – Abelone Aagaard

3. Afstemning for godkendelse af Hornbæk Handel & Turisme

4. Afstemning for godkendelse af nye vedtægter

5. Eventuelt

Ad 1: Aase Kjær blev valgt som dirigent og Solvej Eskildsen som referent.

Aase konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav derefter ordet til Abelone.

Ad 2: Abelone Aagaard orienterede om baggrunden for ønsket om sammenlægning af de to foreninger.

Der har i flere år været talt om en sammenlægning, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi Turistforeningen modtog et årligt tilskud fra Helsingør Kommune. I forbindelse med, at kommunen valgte at stoppe samarbejdet med Visit Nordsjælland, for i stedet at indlede et samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo), blev én af konsekvenserne, at Turistforeningen mistede sit tilskud.

Ønsket om en sammenlægning af de to foreninger skyldes derudover, at foreningerne har samme fælles interesser – nemlig at gøre Hornbæk attraktiv for både turister og fastboende.

Kommunens nye samarbejde med WoCo har også bevirket, at Hornbæk ikke længere får den samme opmærksomhed, idet dette firma primært er optaget af meget store arrangementer. Derfor skal vi i fremtiden i langt højere grad end før selv stå for markedsføringen af vores by, og også i den forbindelse ser vi det som en klar fordel med en sammenlægning.

Der arbejdes på at få flere med i bestyrelsen, ligesom der satses på etablering af nogle arbejdsgrupper til de enkelte projekter. Der kan eventuelt blive behov for at søge penge fra nogle af kommunens mindre puljer, eller andre fonde, og her kan Turistforeningen måske hjælpe.

Ad 3: Sammenlægningen af de to foreninger blev enstemmigt vedtaget. Den sammenlagte forening har fået navnet HORNBÆK HANDEL & TURISME.

Ad 4: Vedtægterne for den nye forening, som var fremsendt på forhånd, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 5: Der blev efterspurgt løbende opdateringer om, hvad der foregår lige nu. Eventuelt en gang om måneden eller hver anden måned. Man vil arbejde videre på dette – eventuelt i form af et nyhedsbrev. Noget kommunikeres allerede pr. mail, som alle opfordres til at læse.

Som nævnt under Abelones orientering vil det være dejligt, hvis flere melder sig til bestyrelsen. Dette tages op på en kommende ordinær generalforsamling.

Der skal arbejdes på at få iværksat aktiviteter hele året – sommeren bærer næsten sig selv.

Der blev også opfordret til at være endnu mere aktive på Facebook eller andre sociale medier.

Der skal arbejdes med, hvordan vi bedst når de forskellige målgrupper, vi gerne vil nå. Der er også et ønske om at nå Sverige.

Det skal overvejes, om HIF Nyt kan bruges som formidlingskanal. Her har Turistforeningen tidligere haft en side.

Hornbæk Handel har valgt, at der skal være julebelysning, fordi beregninger har vist, at med de særlige LED pærer, der er investeret i tidligere, er meget billige. En beregning har vist, at juletræet på Torvet, lys i Hovedgaden og på Havnevej i december samt vinterbelysning i januar ved et forbrug på 6 timer om dagen vil kost i alt kr. 1000,-

Der er søgt og bevilget kr. 33.333,- til etablering af julebelysning fra Helsingør Kommune.

Ved sammensmeltningen af de to foreninger kommer Turistforeningen med et kontant beløb på kr. 61.924,29. Der har været forslag om at nogle af pengene kunne bruges til bord/bænke sæt på Torvet. Det er dog smartere at bruge pengene til diverse former for markedsføring, der der ikke kan søges fonde til denne post.

Der arbejdes også med, at foreningen på sigt skal kunne sælge diverse effekter og dermed også få indtægter til foreningen.

 

Referent Solvej Eskildsen