Bestyrelsen

Hornbæk Handels bestyrelse mødes månedligt for at planlægge og følge op på vores aktiviteter, samt udvikle idéer og markedsføring af fællesskabet m.m. til gode for alle i Hornbæk. Bestyrelsen består af 7-9 personer + 1 suppleant, som alle bidrager med tid, engagement & benarbejde for at styrke & fremme ovenstående til gavn for os alle.

Abelone Aagaard

Formand

Susanne Holst

Kasserer

Mikkel Friis

Jesper Boel

Birgitte Damm

Pippi Damgaard

Palle Mandrup

Tanja Pico Stougaard

Suppleant